Europeisk sosialstatistikk: tekniske spesifikasjoner for utvalgsundersøkelse på arbeidskraftsområdet

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1642 av 5. november 2020 om spesifikasjon av de tekniske elementene i datasettet for tilleggsemnet 'arbeidsferdigheter' og de åtteårige variablene for ‘pensjon og arbeidsmarkedsdeltakelse’ i arbeidsstyrken i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1700

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1642 of 5 November 2020 specifying the technical items of the data set for the 2022 ad hoc subject ‘job skills’ and the eight-yearly variables on ‘pension and labour market participation’ in the labour force domain in accordance with Regulation (EU) 2019/1700 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 6.11.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, engelsk utgave)

(1) To ensure the accurate implementation of the sample survey in the labour force domain, the Commission should specify the technical items of the data set.

(2) The Commission should establish the technical items of the data set for the 2022 ad hoc subject ‘job skills’ and for the eight-yearly variables on ‘pension and labour market participation’ in the labour force domain.

(3) The measures provided for in this Regulation are in accordance with the opinion of the European Statistical System Committee

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
29.07.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
05.11.2020
Anvendelsesdato i EU
26.11.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet