Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om sykdommer som er underlagt EUs overvåkningsprogrammer

Tittel

(Utkast) Kommisjonens gjennomføringsforordning om fastsettelse av bestemmelser for anvendelsen av europaparlaments- og rådsforordning 2016/429 med hensyn til oppførte sykdommer som er underlagt EUs overvåkningsprogrammer, det geografiske omfanget av slike programmer og de oppførte sykdommene for hvilke det kan etableres sykdomsfri status for segmenter

(Draft) Commission Implementing Regulation laying down rules for the application of Regulation (EU) 2016/429 of the European Parliament and of the Council as regards the listed diseases subject to Union surveillance programmes, the geographical scope of such programmes and the listed diseases for which the disease-free status of compartments may be established

Siste nytt

Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 19.10.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, engelsk utgave)

(1) Regulation (EU) 2016/429 lays down rules for the prevention and control of diseases which are transmissible to animals or humans, including rules for surveillance, eradication and granting of disease free-status at compartment level.

(2) Regulation (EU) 2016/429 establishes a harmonised list of transmissible animal diseases (‘listed diseases’) which pose a risk to animal or public health in the Union, whether across the whole Union or only in parts.

(3) Article 28 of Regulation (EU) 2016/429 provides for Union surveillance programmes for certain listed diseases. Article 30 of that Regulation provides for the determination by means of an implementing act which of the listed diseases are to be subject to Union surveillance programmes, including the geographical scope of such programmes.

(4) Regulation (EU) 2016/429 repeals Council Directive 2005/94/EC as from 21 April 2021. Council Directive 2005/94/EC provides for mandatory surveillance programmes for avian influenza in poultry and in wild birds. The mandatory surveillance programmes for avian influenza continue to be relevant to ensure a high level of surveillance across the Union due to the impact of highly pathogenic avian influenza on animal health. These programmes should also include the surveillance of certain areas with a heightened risk of mutation of low pathogenic avian influenza viruses to highly pathogenic avian influenza viruses. The surveillance of avian influenza also contributes to the knowledge on viruses posing a potential zoonotic risk. Therefore, this obligation should be reflected within the framework of Regulation (EU) 2016/429 by means of Union surveillance programmes for avian influenza.

(5) Pursuant to the harmonised list of transmissible animal diseases in Regulation (EU) 2016/429, a distinction is made between highly pathogenic avian influenza and infection with low pathogenic avian influenza viruses. In order to ensure consistency, this distinction should be reflected in the scope of Union surveillance programmes.

(6) Commission Delegated Regulation (EU) C(2019)4056 lays down, amongst others, the criteria for establishing the listed diseases subject to Union surveillance programmes and the contents of such programmes. Highly pathogenic avian influenza and infection with low pathogenic avian influenza viruses conform with those criteria.

(7) Article 37 of Regulation (EU) 2016/429 gives Member States the right to apply for recognition of the disease-free status of compartments for certain listed diseases referred to in points (a), (b) and (c) of Article 9(1) of that Regulation. An implementing act should determine for which of these listed diseases the disease-free status of compartments may be established.

(8) Regulation (EU) 2016/429 repeals Council Directive 2006/88/EC as from 21 April 2021. Council Directive 2006/88/EC provides for the establishment of disease-free compartments for a list of diseases of aquatic animals, in line with the Aquatic Animal Health Code issued by the World Organisation for Animal Health (OIE). In order to facilitate the maintenance of disease-free status of compartments, the aquatic animal diseases included in that list of diseases should, as far as possible, be used for the purposes of the listed diseases for which disease-free status of compartments may be established within the framework of Regulation (EU) 2016/429.

(9) As the provisions of Regulation (EU) 2016/429 governing the matters covered by this Regulation apply from 21 April 2021, this Regulation should apply from the same date.

(10) The measures provided for in this Regulation are in accordance with the opinion of the Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
24.09.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet