Videreutvikling av det europeisk forskningsområdet (ERA)

Tittel

(Under forberedelse) Meddelelse fra Kommisjonen om det nye europeiske forskningsområdet (ERA)

(In preparation) Communication from the Commissiojn on the new European Research Area (ERA)

Siste nytt

Høring igangsatt av Kunnskapsdepartementet 25.3.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kunnskapsdepartementets høringsnettside)

Ny Europakommisjon er på plass, og har lagt frem sin første melding om en European Green Deal. I 2020 har Kommisjonens president, Ursula von der Leyen, satt videreutvikling av det europeiske forskningsområdet (European Research Area, ERA) høyt på dagsordenen. Kommisjonen skal legge frem en melding om the new ERA før sommeren.

Kunnskapsdepartementet ønsker norske aktørers syn på hvordan det nye ERA bør utformes for at forskning, høyere utdanning og innovasjon best skal kunne bidra til ønsket utvikling av Europa

Nøkkelinformasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Kunnskapsdepartementet