EU-konsultasjon om "Intelligent Energy Europe III" i forskningsprogrammet Horizon 2020

Tittel

Intelligent Energy - Europe III in Horizon 2020

Status:

Siste nytt

Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 21.6.2012 (frist 5.9.2012)

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens konsultasjonsnettside, engelsk utgave)

Objective of the consultation
Intelligent Energy – Europe II (IEE II) is one of the three pillars of the Competitiveness and Innovation Framework Programme (CIP) and the main EU instrument for non-technological support in the field of energy. Its objective is to contribute to removal of market barriers that hamper the efficient use of energy and increased use of renewable energy sources.

In the Commission’s proposal for the next Multiannual Financial Framework (2014-2020), it has been proposed that the successor to IEE II (IEE III), will continue in the under the Energy Challenge of the future EU programme for Research and Innovation ´Horizon 2020´. This public consultation will provide an important contribution for shaping IEE III in Horizon 2020.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
21.06.2012