EU-konsultasjon om avgifter for bruk av veginfrastruktur

Tittel

Stakeholder consultation on the Charging of the use of road infrastructure

Siste nytt

EU-konsultasjon igangsatt av Europakommisjonen 10.8.2012 (frist 4.11.2012)

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens bakgrunnsdokument, engelsk utgave)

This public consultation is part of the preparatory work of the European Commission's services to explore the scope for possible new European Commission initiatives on road charging along the lines outlined in the 2011 White Paper on Transport.

Nøkkelinformasjon

EØSEFTA/EØS-flagg