EU-høring om merking av matvarer som forårsaker allergi eller intoleranse

Tittel

Public Consultation on Guidelines relating to the provision of information on substances or products causing allergies or intolerances as listed in Annex II of Regulation (EU) No 1169/2011 on the provision of food information to consumers.

Siste nytt

Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 25.11.2014

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens konsultasjonsnettside)

Objective of the consultation
The objective of this public consultation is to receive the views of citizens and stakeholders on informal guidelines regarding the requirements of Regulation (EU) No 1169/2011 on the provision of food information to consumers related to the indication of the presence of certain substances or products causing allergies or intolerances as described in Article 9.1(c) and listed in Annex II of the Regulation.