Framlagt

Forsiden - Status - Framlagt
Kvaliteten av bensin og dieselolje til bruk i veitransport

Rapport lagt fram av Kommisjonen 1.12.2008

Hovedbudskap i rapporten om sysselsetting i Europa 2008

Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 19.11.2008

Gjennomføring og anvendelse av EUs miljørett

Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 18.11.2008

State Aid Scoreboard: Statsstøtte i EU/EØS-området høsten 2008

Rapport lagt fram av Kommisjonen 17.11.2008

Det europeiske senter for forebygging av og kontroll med sykdommer: resultater og planlagte aktiviteter

Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 13.11.2008

Grønnbok om et europeisk energinettverk

Grønnbok lagt fram av Kommisjonen 13.11.2008

EUs konsultasjon i 2008 om vindenergi til havs

Rapport lagt fram av Kommisjonen 13.11.2008

Gjennomføring av programmet for trans-europeiske energinettverk 2002-2006

Rapport lagt fram av Kommisjonen 13.11.2008

Energisparing ved kombinert varme- og kraftproduksjon

Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 13.11.2008

Sjeldne sykdommer: en utfordning for Europa

Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 11.11.2008

Sider

Abonner på Framlagt