Framlagt

Forsiden - Status - Framlagt
Avtalen om bruk av mobile arbeidstakere for grensekryssende tjenester i jernbanesektoren

Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 15.12.2008

En samlet strategi for europeisk landbruksforskning

Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 15.12.2008

En strategisk energiteknologiplan for EU (SET-plan)

Statusrapport lagt fram av Kommisjonen 4.12.2008

Felles programmering i forskning

Rådskonklusjoner vedtatt 2.12.2008

EUs strategi for internasjonalt samarbeid innen vitenskap og teknologi

Rådskonklusjoner vedtatt 2.12.2008

En europeisk strategi for marin og maritim forskning

Rådskonklusjoner vedtatt 2.12.2008

Bruk av andre stoffer enn vitaminer og mineraler i kosttilskudd

Rapport lagt fram av Kommisjonen 5.12.2008

Handlingsplan for bærekraftig forbruk, produksjon og industripolitikk

Rådskonklusjoner vedtatt 4.12.2008

Handlingsplan om bruk av e-signaturer og e-identifikasjon i offentlig tjenesteyting over landegrensene

Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 28.11.2008

En økonomisk gjenopprettingsplan

Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 26.12.2008

Sider

Abonner på Framlagt