Framlagt

Forsiden - Status - Framlagt
Grønnbok om innvandrerbarn og EUs utdanningssystemer

Resultat av Kommisjonens konsultasjonsrunde lagt fram 5.8.2009

Rapport om handlingsplanen for miljøteknologi (2005-2006) og et verifikasjonssystem for miljøteknologi

EØS-notat (nytt) offentliggjort 28.5.2009

Erstatningssøksmål ved overtredelse av EUs kartell- og monopolregler
EUs strategi for bedre skipsopphugging

Høring igangsatt av Kommisjonen 6.4.2009

Grønnbok om kollektive forbrukersøksmål

EØS-notat (nytt) offentliggjort 11.4.2009

Midlertidig rammeverk for statsstøtte for tiltak som letter tilgangen til kapital under krisen

Kommisjonsmeddelelse publisert i EU-tidende 7.4.2009

Vindenergi til havs: tiltak for EUs energipolitikk 2020

EØS-notat (nytt) offentliggjort 12.3.2009

EUs 2. strategiske energigjennomgang: en handlingsplan for energisikkerhet og -solidaritet

Konklusjoner vedtatt av Rådet 19.2.2009

EU-konsultasjon om hegde-fond

Arbeidsdokument lagt fram av Kommisjonen 18.12.2008

Meddelelse om pasientsikkerhet

Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 15.12.2008

Sider

Abonner på Framlagt