Framlagt

Forsiden - Status - Framlagt
EUs strategiske energiteknologiplan (SET-planen)

Notat om planlagt ajourføring av planen lagt fram av Kommisjonen 5.10.2022 med tilbakemeldingsfrist 2.11.2022

Om gjennomføring av kjøreplanen for likestilling mellom kvinner og menn (2006-2010)

Dansk departementsnotat offentliggjort 18.12.2020

En "Small Business Act" for Europa

Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 08.09.2014

Strategi for europeisk samarbeid om utdanning fram til 2020

Fellesrapport vedtatt av Rådet og Kommisjonen 10.2.2012

Gjennomføring og anvendelse av EU-retten

Evalueringsrapport lagt fram av Kommisjonen 21.12.2011

Den europeiske union og Arktis

Europaparlamentets uttalelse av 20.1.2011

Iverksetting av intelligente transportsystemer i Europa

EØS-notat (nytt) offentliggjort 8.9.2010

Nye ferdigheter for nye arbeidsplasser

Rådskonklusjoner vedtatt 7.6.2010

Kreativt innhold på nettet

Dansk departementsvurdering ("grundnotat") offentliggjort 13.1.2010

Behandling av bioavfall i EU

EØS-notat (nytt) offentliggjort 21.10.2009

Sider

Abonner på Framlagt