Ytre fremstående deler på motordrevne kjøretøyer

Tittel

Kommisjonsdirektiv 2007/15/EF av 14. mars 2007 om endring, som følge av tilpasning til den tekniske utviklingen, i vedlegg 1 til rådsdirektiv 74/483/EØF om ytre fremstående deler på motordrevne kjøretøyer

Commission Directive 2007/15/EC of 14 March 2007 amending, for the purposes of its adaptation to technical progress, Annex I to Council Directive 74/483/EEC relating to the external projections of motor vehicles.

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 17.3.2009

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 21.12.2009)

Sammendrag av innhold
Direktiv 2007/15/EF stiller krav til justering av støtfangere. Endringene gjelder minimumskrav for ytre mål på krumningsradius på støtfanger. Direktivet endrer pkt. 6.5.2 i bilag I til direktiv 74/483/EØF, og tilsvarende i FN/ECE regulativ 26.

Direktiv 74/483/EØF er et av særdirektivene under EU-typegodkjenningsprosedyren som er fastlagt i direktiv 70/156/EØF. Bestemmelsene i direktiv 70/156/EØF om systemer, komponenter og separate tekniske enheter til kjøretøyer gjelder derfor for direktiv 74/483/EØF.

Bestemmelsene i direktivet ble anvendt fra 5. april 2008.

Status
Direktivet ble inntatt i EØS-avtalen 5. februar 2009, og er implementert i kjøretøyforskriften § 14-1 ved endringsforskrift 13. mars 2009.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
14.03.2007
Gjennomføringsfrist i EU
04.04.2008
Anvendelsesdato i EU
05.04.2008

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 21, 3.4.2014, p. 52-54
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
05.02.2009
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
06.02.2009
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
06.02.2009

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
13.03.2009
Anvendes fra i Norge
13.03.2009

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32007L0015
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro