Visumfrihet for statsborgere fra 16 øyer i Stillehavet og Karribien

Tittel

Forslag til europaparlaments- og rådsforordning om endring av forordning (EF) nr. 539/2001 om etablering av listen over tredjeland fra hvilke statsborgere skal være i besittelse av visum ved passering av yttergrensene, og listen over tredjeland fra hvilke statsborgere er fritatt fra dette kravet

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 539/2001 listing the third countries whose nationals must be in possession of visas when crossing the external borders of Member States and those
whose nationals are exempt from that requirement

Siste nytt

Europaparlamentets 1. gangsbehandling 27.02.2014

Avtalegrunnlag:
Schengen-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 7.11.2012, dansk utgave)

Kommissionen foreslår visumfri rejse for borgere fra 16 østater

Det vil snart være muligt for borgere i 16 østater at rejse ind i Schengenområdet uden visum. Det vil give EU og statsborgere fra disse 16 stater nye muligheder og fordele.

"Det at kunne rejse uden et visum er ikke bare en symbolsk gestus – det vil få direkte indflydelse på borgerne i disse lande og på EU-borgere i form af større mellemfolkelig kontakt og øgede forretningsmuligheder", udtalte Cecilia Malmström, EU-kommissær for indre anliggender.

I dag foreslog Europa-Kommissionen at tilføje 5 lande i Caribien (Dominica, Grenada, Saint Lucia, Saint Vincent og Grenadinerne og Trinidad og Tobago), 10 lande i Stillehavet (Kiribati, Marshalløerne, Mikronesien, Nauru, Palau, Samoa, Salomonøerne, Tonga, Tuvalu og Vanuatu) og Timor-Leste til listen over de tredjelande og territorier, hvis statsborgere er fritaget for visumkravet.

Målet er at gøre det lettere at rejse til Schengenområdet samt til Cypern, Bulgarien og Rumænien. Statsborgere fra disse lande vil ikke længere skulle søge om visum til kortvarigt ophold (op til 90 dage), hvis de har et pas, hvad enten der er tale om forretningsrejser, turistrejser eller familiebesøg. Det vil gøre rejseplanlægningen lettere og mindske rejseudgifterne. Medlemsstaterne har kun begrænset konsulær tilstedeværelse i mange af disse lande, og det betyder, at visumansøgere ofte må rejse til udlandet for at søge om et Schengenvisum.

I Kommissionens forslag forudsættes det, at visumfritagelsen gøres gensidig ved hjælp af visumfritagelsesaftaler, som sikrer fuld visumfritagelse for alle EU-borgere, som ønsker at rejse til disse lande. Derudover vil bestemte kategorier af britiske borgere, som i øjeblikket skal have visum (ca. 300 000 mennesker, som primært bor i britiske oversøiske territorier som Bermuda og Turks- og Caicosøerne), også blive fritaget.

Det er nu op til Europa-Parlamentet og Rådet for Den Europæiske Union at træffe en endelig afgørelse om Kommissionens forslag.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
07.11.2012
Annen informasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Justis- og beredskapsdepartementet