Viderebruksdirektivet om gjenbruk av opplysninger fra offentlige sektor: gjennomføringsbestemmelser om datasett med høy verdi

Tittel

(Under forberedelse) Kommisjonens gjennomføringsforordning om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1024 med hensyn til datasett med høy verdi (HVD)

(In preparation) Commission Implementing Regulaition amending Regulation (EU) 2019/1024 of the European Parliament and of the Council as regards High Value Datasets (HVDs).

Siste nytt

Innledende konsekvensanalyse for planlagt forordning lagt ut på høring av Kommisjonen 28.7.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens initiativ av 29.7.2020)

Om dette initiativ

EU's regler skal sørge for, at borgerne får lettere adgang til offentligt finansierede data om nye informationsprodukter og innovation, især inden for kunstig intelligens.

Denne forordning omfatter en liste over værdifulde datasæt, der opbevares af den offentlige sektor, og som er til stor gavn for samfundet og økonomien. Disse datasæt skal være:

• gratis at videreanvende gennem programmeringsgrænseflader for applikationer

• tilgængelige i maskinlæsbart format

• mulige at downloade i store partier, hvor det er muligt.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Dato
28.07.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Kommunal- og distriktsdepartementet