Veitransport av farlig gods

Tittel

Rådsdirektiv 94/55/EF av 21. november 1994 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om veitransport av farlig gods

Council Directive 94/55/EC of 21 November 1994 on the approximation of the laws of the Member States with regard to the transport of dangerous goods by road

Siste nytt

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Direktivet er i EU 30. juni 2009 erstattet av direktiv 2008/68/EF.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
21.11.1994
Gjennomføringsfrist i EU
01.01.1997
Anvendelsesdato i EU
01.01.1997

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 32, 25.7.1996, p. 2-8
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
26.04.1996
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.05.1996
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.01.1997

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 31994L0055
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro