Utvikling av Fellesskapets jernbaner: endringsbestemmelser

Tittel

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/51/EF av 29. april 2004 om endring av rådsdirektiv 91/440/EØF om utvikling av Fellesskapets jernbaner

Directive 2004/51/EC of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 amending Council Directive 91/440/EEC on the development of the Community's railways

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 29.10.2004 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
29.04.2004
Gjennomføringsfrist i EU
31.12.2005
Anvendelsesdato i EU
31.12.2005

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 31, 28.6.2007, p. 143-145
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
29.10.2004
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
30.10.2004
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
31.12.2005

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Gjennomføring i norsk rett

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32004L0051
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro