Utvidet kontroll av visse tredjelandsborgere ved Schengens yttergrenser

Tittel

Forslag til europaparlaments- og rådsforordning om innføring av utvidet kontroll ('screening') av borgere fra tredjestater ved de ytre grensene og endring av forordning (EC) No 767/2008, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240 and (EU) 2019/817

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council introducing a screening of third country nationals at the external borders and amending Regulations (EC) No 767/2008, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240 and (EU) 2019/817

Siste nytt

Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 17.11.2020

Avtalegrunnlag:
Schengen-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (del av Kommisjonens pressemelding 23.9.2020 om en migrasjons- og asylpakt)

Større tillid som følge af bedre og mere effektive procedurer

Den første søjle i Kommissionens tilgang til at skabe tillid består i mere effektive og hurtigere procedurer. Kommissionen foreslår navnlig, at der indføres en integreret grænseprocedure, som for første gang omfatter en forudgående screening inden indrejse med identifikation af alle personer, der passerer EU's ydre grænser uden tilladelse, eller som ilandsættes efter en eftersøgnings- og redningsaktion.

Den vil også omfatte sundheds- og sikkerhedskontrol, optagelse af fingeraftryk og registrering i Eurodacdatabasen. Efter screeningen kan enkeltpersoner kanaliseres videre til den rette procedure, uanset om det er ved grænsen for visse kategorier af ansøgere, eller det er til den normale asylprocedure. Som led i denne grænseprocedure vil der hurtigt blive truffet afgørelse om asyl eller tilbagesendelse, hvilket hurtigt skaber sikkerhed for dem, hvis sag behandles hurtigt.

Samtidig vil alle andre procedurer blive forbedret og underlagt større tilsyn og operationel støtte fra EU-agenturerne. EU's digitale infrastruktur for migrationsforvaltning vil blive moderniseret for at afspejle og understøtte disse procedurer.

Nøkkelinformasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Justis- og beredskapsdepartementet