Typegodkjenning av traktorer: retting av polsk utgave av utfyllende bestemmelser om sikkerhet

Tittel

(Utkast) Delegert kommisjonsforordning (EU) .../... av 21.01.2020 om retting av den polske utgaven av delegert forordning (EU) 2015/208 om ufyllende bestemmelser for europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 167/2013 med hensyn til sikkerhetskrav til kjøretøyfunksjonalitet for godkjenning av jord- og skogbrukstraktorer

(Draft) Commission Delegated Regulation (EU) .../.... of 21 January 2020 correcting the Polish language version of Delegated Regulation (EU) 2015/208 supplementing Regulation (EU) No 167/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to vehicle functional safety requirements for the approval of agricultural and forestry vehicles

Siste nytt

Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 21.1.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Den polske udgave af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/208 indeholder en fejl i bilag XII, punkt 6.19.7.1, andet afsnit, for så vidt angår de situationer, hvor kørelyslygterne skal slukke automatisk, og derved påvirkes anvendelsesområdet for modtagernes forpligtelser i den fejlagtige bestemmelse.

(2) Den polske udgave af delegeret forordning (EU) 2015/208 bør derfor berigtiges. De øvrige sprogudgaver er ikke berørt —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
21.01.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet