Typegodkjenning av traktorer: retting av polsk utgave av utfyllende bestemmelser om sikkerhet

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/540 av 21. januar 2020 om retting av den polske utgaven av delegert forordning (EU) 2015/208 om ufyllende bestemmelser for europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 167/2013 med hensyn til sikkerhetskrav til kjøretøyfunksjonalitet for godkjenning av jord- og skogbrukstraktorer

Commission Delegated Regulation (EU) 2020/540 of 21 January 2020 correcting the Polish language version of Delegated Regulation (EU) 2015/208 supplementing Regulation (EU) No 167/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to vehicle functional safety requirements for the approval of agricultural and forestry vehicles

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 5.2.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 7.2.2021)

Sammendrag av innhold
I den polske utgave av Kommisjonsforordning (EU) 2015/208 har det i enkelte bestemmelser blitt oppdaget språklige oversettelsesfeil.

Forordning (EU) 2020/540 korrigerer de nevnte feil i den polske språkversjonen av forordning (EU) 2015/208.

Merknader
Det har vært avklaringer mellom Samferdselsdepartementet og Utenriksdepartementet i liknende saker tidligere, og avtalt følgende:

Det skrives EØS-notat.

Forordningen vurderes relevant og akseptabel.

Forordningen vil bli innlemmet i EØS-avtalen, men trenger ikke å gjennomføres i norsk rett (altså ikke nasjonal høring, og ikke bekreftelse til ESA v/Form 1).

Status
Forordningen ble tatt inn i EØS-avtalen på EØS-komiteens møte den 5. februar 2021, beslutning nr. 20/2021. Se ellers feltet "beskrivelse".

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
21.01.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
21.01.2020
Anvendelsesdato i EU
10.05.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
06.05.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
05.02.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
06.02.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
06.02.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32020R0540
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro