Tilsetningsstoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om silisiumdioksid (E 551) og natriumnitrat (E 252)

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2017/1271 av 14. juli 2017 om endring av vedlegg III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 med hensyn til bruken av silisiumdioksid (E 551) og kaliumnitrat (E 252)

Commission Regulation (EU) 2017/1271 of 14 July 2017 amending Annex III to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the use of use of silicon dioxide (E 551) in potassium nitrate (E 252)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 2.10.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 10.10.2017)

Sammendrag av innhold
Kommisjonens forslag endrer vedlegg III i forordning (EC) nr. 1333/2008 - unionsliste over tilsetningsstoffer, herunder bærere, som kan brukes i tilsetningsstoffer, enzymer, aromaer og næringsstoffer i næringsmidler, og vilkårene for bruken av dem, når det gjelder bruken av silikondioksid.

Søker ber om å benytte silikondioksid som antiklumpemiddel i kaliumnitrat. Silikondioksid er et bedre antiklumpemiddel enn de som allerede er godkjent for tilsvarende bruk.

Når silisiumdioksid blir brukt som et tilsetningsstoff i et tilsetningsstoff vil den økte eksponeringen ikke føre til noen økt helserisiko av betydning.

Artikkel 3 nr.2 i forordning (EF) nr. 1331/2008 godkjenningsprosedyren, skal Kommisjonen søke EFSA ved oppdatering unionslisten, vedlegg III i forordning (EF) nr. 1333/2008, med unntak når oppdateringen ikke fører til helsemessig risiko av betydning.

Hvordan vurderer Mattilsynet saken?

Silisiumdioksidet reagerer ikke med kaliumnitritt, og oppfyller det teknologiske behovet som antiklumpemiddel.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten medfører behov for endringer i forskrift 6.juni 2011 nr. 668 om tilsetningsstoffer i næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Mattilsynet mener at godkjenning av silisiumdioksid i kaliumnitrat vil øke holdbarheten til tilsetningsstoffet som er av positiv betydning for næringen. Utvidelse av bruk har ingen øvrige økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning for forbrukeren og samfunnet forøvrig

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet deltar. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Silisiumdioksidet reagerer ikke med kaliumnitritt, og virker bare som et antiklumpemiddel. Utvidelsen av bruk fører ikke til økt helserisiko av betydning og er akseptabel.

Status
Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen 22.09.2017.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
27.03.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
14.07.2017
Anvendelsesdato i EU
04.08.2017

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 4, 17.1.2019, p. 105-106
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.08.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
22.09.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
23.09.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
23.09.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
26.09.2017
Anvendes fra i Norge
26.09.2017

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017R1271
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro