Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av askorbinsyre (E 300) og sitronsyre (E 330) på hvite grønnsaker

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2020/1419 av 7. oktober 2020 om endring av vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 med hensyn til bruk av askorbinsyre (E 300) og sitronsyre (E 330) på hvite grønnsaker beregnet for videre bearbeiding

Commission Regulation (EU) 2020/1419 of 7 October 2020 amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the use of ascorbic acid (E 300) and citric acid (E 330) on white vegetables intended for further processing

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 20.5.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 3.11.2020)

Sammendrag av innhold
Søknaden gjelder modifisering av bruksbetingelsene for askorbinsyre (E 300) og sitronsyre (E 330) som inngår i næringsmiddelkategorikategori 04.1.2 'Skrelte, snittede og revne frukter og grønnsaker".

Askorbinsyre (E 300) og sitronsyre (E 330) er godkjent i kategori 04.1.2, men er begrenset til bruk i «Bare konsumferdige ferdigpakkede, kjølte, ubearbeidede frukter og grønnsaker og ferdigpakkede ubearbeidede og skrelte poteter».

Søker ønsker at bruksbetingelsene blir utvidet til bruk på hvite grønnsaker beregnet for videre bearbeiding, inkludert varmebehandling som steking, damping eller grilling, før de konsumeres av sluttbrukeren.

Hvite grønnsaker bli utsatt for enzymatisk bruning når kuttes, skrelles, snittes eller rives. Cellene i grønnsakene brytes ned og frigjør enzymer, spesielt polyfenoloksidaser som fører til oksidering og bruning av grønnsakene. Enzymatisk brunfarging kan kontrolleres ved å dyppe grønnsakene i en vannløsning som inneholder askorbinsyre (E 300) og sitronsyre (E 330) i par minutter. Når disse tilsetningsstoffene blir benyttet som antioksidanter på uforedlede grønnsaker beregnet for videre prosessering, inkludert varmebehandling, øker både kvaliteten og holdbarheten til de behandlede grønnsakene. Den økte holdbarheten vil også kunne redusere matavfallet av hvite grønnsaker.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for hverken myndighet, næring eller forbruker

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Den aktuelle oppdateringen har ingen økt helsemessig risiko av betydning, og derfor er det ikke hentet inn noen risikovurdering fra EFSA.

Det er derfor hensiktsmessig å godkjenne forslaget til endring: «Bare konsumferdige ferdigpakkede, kjølte, ubearbeidede frukter og grønnsaker og ferdigpakkede ubearbeidede og skrelte poteter og ferdigpakkede hvite grønnsaker beregnet for videre behandling, inkludert varmebehandling, før forbruk".

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
26.05.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
07.10.2020
Anvendelsesdato i EU
28.10.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
10.02.2021
Vedtatt i EØS-komiteen
19.03.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
20.03.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
20.03.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
22.03.2021
Anvendes fra i Norge
22.03.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32020R1419
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro