Tekniske spesifikasjoner for fartøysporingssystemer for kanaltrafikk

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 415/2007 av 13. mars 2007 om tekniske spesifikasjoner for fartøysporingssystemer som nevnt i artikkel 5 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/44/EF om harmoniserte vannveisinformasjonstjenester (RIS) på innlands vannveier i Fellesskapet

Commission Regulation no 415/2007 of 13 March 2007 concerning the technical specificationbs for vessel tracking and tracing systems referred to in Article 5 of Directive 2005/44/EC of the European Parliament and of the Council on harmonised river information services (RIS) on inland waterways in the community

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 28.09.2007 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) I henhold til artikel 1, stk. 2, i direktiv 2005/44/EF skal RIS udvikles og gennemføres på en harmoniseret, samvirkende og åben måde.

(2) I henhold til artikel 5 i direktiv 2005/44/EF skal der fastlægges tekniske specifikationer for fartøjssporingssystemer.

(3) De tekniske specifikationer for fartøjssporingssystemer skal bygge på de tekniske principper i direktivets bilag II.

(4) I henhold til artikel 1, stk. 2, i direktivet skal der i de tekniske specifikationer tages behørigt hensyn til arbejde, der er udført af internationale organisationer. Der skal sikres sammenhæng med andre trafikreguleringstjenester, ikke mindst søfartens trafikregulerings- og informationstjenester.

(5) Desuden skal der tages hensyn til arbejde, der er udført af ekspertgruppen om fartøjssporing, som består af repræsentanter for de kompetente myndigheder med ansvar for gennemførelsen af fartøjssporingssystemer samt officielle medlemmer fra andre officielle organer og observatører fra industrien.

(6) De tekniske specifikationer i denne forordning afspejler det aktuelle tekniske niveau. Erfaringerne med anvendelsen af direktiv 2005/44/EF og fremtidige tekniske fremskridt kan gøre det nødvendigt at ændre de tekniske specifikationer i overensstemmelse med artikel 5, stk. 2, i direktiv 2005/44/EF. Der skal i ændringer af de tekniske specifikationer tages behørigt hensyn til arbejde, der er udført af ekspertgruppen om fartøjssporing.

(7) Udkastet til tekniske specifikationer er behandlet i det udvalg, der er omhandlet i artikel 11 i direktiv 2005/44/EF.

(8) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er omhandlet i artikel 11 i direktiv 2005/44/EF —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
13.03.2007
Anvendelsesdato i EU
24.04.2007

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 35, 23.6.2011, p. 371-372
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
09.07.2007
Vedtatt i EØS-komiteen
28.09.2007
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
29.09.2007
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
29.09.2007

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32007R0415
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro