Styringssystem for energiunionen og EUs klimainnsats: regler for fremdriftsrapporter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/2299 av 15. november 2022 om fastsettelse av regler for anvendelse av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/1999 med hensyn til struktur, format, tekniske detaljer og prosesser for de integrerte nasjonale energi- og klimafremdriftsrapportene

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/2299 of 15 November 2022 laying down rules for the application of Regulation (EU) 2018/1999 of the European Parliament and of the Council as regards the structure, format, technical details and process for the integrated national energy and climate progress reports

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 25.11.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, engelsk utgave)

(1) Regulation (EU) 2018/1999 requires Member States to submit to the Commission integrated national energy and climate plans covering a ten-year period and to rely on a two-step approach by, first, setting national objectives, targets and contributions for all the five dimensions of the Energy Union and, second, planning the relevant policies and measures to achieve those. Member States were required to submit their first final integrated national energy and climate plans for the period 2021-2030 by 31 December 2019.

(2) Pursuant to Article 17(1) of Regulation (EU) 2018/1999, each Member State is to report to the Commission every two years on the status of implementation of its national energy and climate plan by means of an integrated national energy and climate progress report covering all five dimensions of the Energy Union.

(3) Those biennial progress reports represent a key source for the Commission’s assessment under Article 29 of Regulation (EU) 2018/1999 of the progress made both at Union level towards the Energy Union’s targets and objectives, and by each Member State towards meeting its objectives, targets and contributions and implementing the policies and measures set out in their integrated national energy and climate plans.

(4) Pursuant to Article 14 of Regulation (EU) 2018/1999, Member States are to submit updated integrated national energy and climate plans every ten years, at the midterm of the implementation of their national energy and climate plans. For the period 2021-2030, Member States are to submit draft updated integrated national energy and climate plans by 30 June 2023 and final ones by 30 June 2024.

(5) The structure, format, technical details and process for the biennial progress reports set out by this Regulation should ensure complete reporting in a structured manner, by reflecting the elements set out in this Regulation for integrated national energy and
climate plans, and the information referred to in Article 17 and 20 to 25 of Regulation (EU) 2018/1999, while avoiding unnecessary administrative burden.

(6) Member States are required to report progress as regards mandatory information included in their integrated national energy and climate plans, taking due account of any exemption or derogation granted pursuant to Article 5§4 Regulation (EC) No 1099/2008 of the European Parliament and of the Council . They are also required to report progress as regards information if the relevant national objectives, targets and contributions, and policies and measures are included in their national energy and climate plans. Because of possibly incomplete collection of data at the time of the first reporting by 15 March 2023, and every two years thereafter, certain information should only be reported if it is available at the time of the reporting. Member States should be able to provide voluntary information to supplement the mandatory elements.

(7) Member States should report progress towards the national objectives, targets and contributions separately in respect to the five dimensions of the Energy Union.

(8) Because of the interrelations of all the dimensions of the Energy Union, policies and measures may be relevant to more than one of the national objectives, targets and contributions set out in the integrated national energy and climate plans. In order to ensure consistency, when reporting on financing and implementation of those policies and measures, as well as the quantitative impact of such policies and measures on air quality and on emissions of air pollutants, Member States should report on individual policies and measures or groups of policies and measures as appropriate.

(9) In accordance with the content of the integrated national energy and climate plans as set out in Annex I to Regulation (EU) 2018/1999, Member States should also be required to report on other relevant information included in their national plans in the matter of renewable energy and energy efficiency.

(10) Pursuant to Article 18 of Regulation (EU) 2018/1999, Member States are to submit to the Commission integrated reports on greenhouse gas policies and measures and on projections by 15 March 2021 and every two years thereafter. By submitting those reports, Member States comply with the relevant obligation under Article 17(3) of Regulation (EU) 2018/1999. In addition, Member States should report on progress towards financing those policies and measures and, where possible, should quantify the impact of those policies and measures on air quality and on emissions of air pollutants.

(11) Pursuant to Article 26(3) of Regulation (EU) 2018/1999, Member States are required to report to the Commission the final greenhouse gas inventory data together with national inventory reports by 15 March 2023 and every year thereafter. By the submission of the final greenhouse gas inventory data together with national inventory reports, within the respective reporting date, Member States comply with the relevant obligation under Article 17(3) of Regulation (EU) 2018/1999. The final reports submitted pursuant to Article 26(3) of Regulation (EU) 2018/1999 are also considered for the purposes of the reporting on the progress accomplished towards reaching the climate mitigation objectives, taking into account the outcomes of the initial checks as referred to in Article 37(4) of Regulation (EU) 2018/1999.

(12) Member States should submit their reports through the single entry point of the Commission via the relevant linked reporting systems established under the e-platform referred to in Article 28 of Regulation (EU) 2018/1999.

(13) To strengthen the efficiency of the reporting by the Member States, information reported through other existing reporting streams in the field of energy, and in particular, pursuant to Regulation (EC) No 1099/2008 of the European Parliament and of the Council, will be prefilled by the Commission on the basis of the data available for the purposes of the integrated national energy and climate progress reports to the extent possible.

(14) The measures provided for in this Regulation are in accordance with the opinion of the Energy Union Committee,

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
29.09.2022
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
15.11.2022
Anvendelsesdato i EU
16.12.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Olje- og energidepartementet