Statistikk over migrasjon og internasjonal beskyttelse: gjennomføringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 216/2010 av 15. mars 2010 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 862/2007 EU-statistikker over migrasjon og internasjonal beskyttelse når det gjelder fastsettelse av kategorier av begrunnelser for utsteding av oppholdstillatelser

Commission Regulation (EU) No 216/2010 of 15 March 2010 implementing Regulation (EC) No 862/2007 of the European Parliament and of the Council on Community statistics on migration and international protection, as regards the definitions of categories of the reasons for the residence permits

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 12.7.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Af hensyn til sammenligneligheden af statistiske data fra administrative kilder om opholdstilladelser i medlemsstaterne og for at kunne udarbejde pålidelige oversigter på fællesskabsniveau bør der anvendes samme kategorier af begrundelser for udstedelse af tilladelser i alle medlemsstater.

(2) I henhold til forordning (EF) nr. 862/2007 bør Kommissionen fastlægge kategorierne af begrundelser for udstedelse af opholdstilladelser.

(3) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for det Europæiske Statistiske System.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
15.03.2010
Anvendelsesdato i EU
05.04.2010
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 47, 25.8.2016, p. 67-68
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
20.07.2010
Vedtatt i EØS-komiteen
30.03.2012
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
31.03.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
31.03.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
04.07.2013
Anvendes fra i Norge
04.07.2013

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32010R0216
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro