Statistikk om inntektsforhold og levevilkår: utfyllende bestemmelser om variabler på området tilgang til tjenester

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2023/212 av 3. november 2022 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1700 med hensyn til spesifisering av antall og titler på variabler for området inntekts- og levekår når det gjelder tilgang til tjenester

Commission Implementing Regulation (EU) 2023/212 of 3 November 2022 supplementing Regulation (EU) 2019/1700 of the European Parliament and of the Council by specifying the number and the title of the variables in the income and living conditions domain on Access to services

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 2.2.2023

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen)

(1) To cover the needs identified in the relevant detailed topics related to the income and living conditions domain listed in Annex I to Regulation (EU) 2019/1700, the Commission should specify the number and title of the variables for the data sets on access to services.

(2) The detailed topics on ‘Use of services, including care services and services for independent living’; ‘Affordability of services’; and ‘Unmet needs and reasons’ should provide the information required by the European Semester, European Care Strategy and the European Pillar of Social Rights. It also provides information for various other EU policies related to living conditions and poverty

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
03.11.2022
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
03.11.2023
Anvendelsesdato i EU
22.02.2023

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet