Statistikk om inntektsforhold og levevilkår: tekniske gjennomføringsbestemmelser for utvalgsundersøkelse om tilgang til tjenester

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/2498 av 9. desmber 2022 om spesifikasjon av de tekniske elementene i datasettet for utvalgsundersøkelsen på inntekts- og levekårsområdet om tilgang til tjenester i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1700

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/2498 of 9 December 2022 specifying technical items of data sets of the sample survey in the income and living conditions domain on access to services pursuant to Regulation (EU) 2019/1700 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 20.12.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, engelsk utgave)

(1) To ensure that implementation of the income and living conditions domain is conducted accurately, the Commission should specify the technical items of the data sets on access to services.

(2) The income and living conditions domain provides the information required by the European Semester and the European Pillar of Social Rights, in particular on income distribution, poverty and social exclusion. It also provides information for various other Union policies related to living conditions and poverty. In this context, detailed information on access to services, in particular on use of services, affordability, unmet needs and reasons should be provided to the Commission (Eurostat).

(3) The measures provided for in this Regulation are in accordance with the opinion of the European Statistical System Committee established by Article 7 of Regulation (EC) No 223/2009 of the European Parliament and of the Council .

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
29.10.2022
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
09.12.2022
Anvendelsesdato i EU
09.12.2022

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet