Statistikk om informasjonssamfunnet

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) Nr. 960/2008 av 30. september 2008 om gjennomføring av europaraments- og rådsforordning (EF) nr. 808/2004 om fellesskapsstatistikk over informasjonssamfunnet

Commission Regulation (EC) No 960/2008 of 30 September 2008 implementing Regulation (EC) No 808/2004 of the European Parliament and of the Council concerning Community statistics on the information society

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 25.3.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Bakgrunn (fra departementets bakgrunnsnotat)

Sammendrag av innhold
Forordningen gjennomfører europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 808/2004 om fellesskapsstatistikk over informasjonssamfunnet, som er tatt inn i EØS-avtalen. Formålet med den nye kommisjonsforordningen er å spesifisere i detalj hvilke data som skal samles inn henholdsvis fra foretak og husholdninger/individer. Spesifikasjonene dreier seg blant annet om referanseperiode, dekning, detaljeringsnivå på fordelinger, tidsfrister, beskrivelse av IKT-systemer og bruk av disse, bruk av internett og nettverk og elektronisk handel.

Merknader
Statistisk sentralbyrå har deltatt i drøftingene av forordningen. De økonomiske og administrative konsekvensene er begrenset. Rettsakten vil bli gjennomført i forskrift til statistikkloven.

Sakkyndige instansers merknader
Forordningen har vært vurdert av Statistisk sentralbyrå, som finner den EØS-relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
30.09.2008
Anvendelsesdato i EU
21.10.2008

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 35, 12.6.2014, p. 300-316
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
24.04.2009
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
25.04.2009
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
25.04.2009

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
23.03.2011
Anvendes fra i Norge
23.03.2011

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32008R0960
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro