Spesifikasjoner for statistikk om forening av arbeid og familieliv

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 20/2009 av 13. januar 2009 om vedtakelse av spesifikasjoner for tilleggsundersøkelsen for 2010 om forenlighet mellom yrkesaktivt liv og familieliv fastsatt i rådsforordning (EF) nr. 577/98

Commission Regulation (EC) No 20/2009 of 13 January 2009 adopting the specifications of the 2010 ad hoc module on reconciliation between work and family life provided for by Council Regulation (EC) No 577/98

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 25.3.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Finansdepartementets bakgrunnsnotat, mai 2009)

Sammendrag av innhold
Formålet med forordningen er å utarbeide en kjøreplan for likestilling mellom kvinner og menn. I den europeiske likestillingspakt oppfordres medlemsstatene til å treffe tiltak for å skape bedre balanse mellom arbeid og privatliv for alle og i denne forbindelse tilby bedre barnetilsyn og bedre tilsynsfasiliteter for andre pleiekrevende personer og fremme omsorgspermisjon for både kvinner og menn. Der er derfor behov for omfattende og sammenlignbare data om forenlighet mellom arbeids- og familielivet for å kunne overvåke oppfyllelsen av den europeiske sysselsettingsstrategiens mål og måle virkningen av den politiske innsats som er lagt ned på dette området.

En detaljert liste over de opplysninger, som skal samles inn i 2010 til ad hoc-modulen om forenlighet mellom arbeids- og familielivet, er fastlagt i vedlegget.

Merknader
Rettsakten vil bli gjennomført ved forskriftsendring.

Sakkyndige instansers merknader
Forordningen har vært vurdert av Statistisk sentralbyrå, som finner den EØS-relevant og akseptabelt.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
13.01.2009
Anvendelsesdato i EU
21.01.2009

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 61, 23.10.2014, p. 214-218
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
03.07.2009
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
04.07.2009
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
04.07.2009

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
23.03.2011
Anvendes fra i Norge
23.03.2011

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009R0020
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro