Sjøsikkerhet og hindring av forurensning fra skip: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2016/103 av 27. januar 2016 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2099/2002 om etablering av en komité for sikkerhet til sjøs og hindring av forurensning fra skip (COSS)

Commission Regulation (EU) 2016/103 of 27 January 2016 amending Regulation (EC) No 2099/2002 of the European Parliament and of the Council establishing a Committee on Safe Seas and the Prevention of Pollution from Ships (COSS)

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 3.6.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 10.5.2016)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsforordningen oppdaterer forordning 2099/2002om etablering av COSS . Forordning 2099/2002 er innlemmet i EØS avtalen. Oppdateringen består av referanser til nye vedtatte rettsakter som inngår i COSS komiteenes kompetanseområde.

Merknader

Økonomiske og administrative konsekvenser
Ingen

Vurdering
Rettsakten er EØS relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
27.01.2016
Anvendelsesdato i EU
17.02.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 79, 29.11.2018, p. 299-302
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
29.03.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
03.06.2016
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
04.06.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
04.06.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016R0103
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro