Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: likeverdighetsbestemmelser om sentrale motparter som er godkjent i USA

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/85 av 27. januar 2021 om likeverdighet mellom kravene i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 og rammereglene i De forente stater for sentrale motparter som har tillatelse fra og er underlagt tilsyn av U.S. Securities and Exchange Commission

Commission Implementing Decision (EU) 2021/85 of 27 January 2021 on the equivalence to the requirements of Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council of the regulatory framework of the United States of America for central counterparties that are authorised and supervised by the U.S. Securities and Exchange Commission

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 28.1.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 27.1.2021

Financial services: Commission adopts equivalence decision for US central counterparties

The European Commission today adopted an equivalence decision determining that the United States Securities and Exchange Commission (SEC) regime for US central counterparties (CCPs) is equivalent to EU rules. Today's decision is an important first step for US CCPs registered with the SEC to be recognised in the European Union. It will allow such US CCPs to apply for recognition by the European Securities and Markets Authority (ESMA). Once recognised by ESMA, these US CCPs will be able to provide central clearing services in the EU.

Mairead McGuinness, Commissioner responsible for Financial Services, Financial Stability and the Capital Markets Union, said: “This decision is a significant first step in the process of recognising US CCPs registered with the US Securities and Exchange Commission in the European Union. We look forward to continued good cooperation between EU institutions and agencies, and the US Securities and Exchange Commission.”

Today's decision complements the existing equivalence decision for US CCPs regarding the US Commodity Futures Trading Commission (CFTC), which was adopted in 2016 (more information here)

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
14.01.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
27.01.2021
Anvendelsesdato i EU
17.02.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet