Schengen-visumfrihet for Taiwan

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1211/2010 av 15. desember 2010 om endring av rådsforordning (EF) nr. 539/2001 om fastleggelse av listen over tredjeland hvis statsborgere har visumplikt ved passering av de ytre grenser og listen over tredjeland hvis statsborgere har visumfrihet

Regulation (EU) No 1211/2010 of the European Parliament and of the Council of 15 December 2010 amending Council Regulation (EC) No 539/2001 listing the third countries whose nationals must be in possession of visas when crossing the external borders and those whose nationals are exempt from that requirement

Siste nytt

Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 22.12.2010

Rådsvedtaket som gir visumfrihet for personer fra Taiwan til Schengen-området ble publisert i EU-tidende 22. desember 2010. Det er tidligere innført visumfrihet for Hongkong, Macao, Japan, Sør-Korea og Singapore. I følge Kommisjonen er risikoen for illegal innvandring fra Taiwan meget lav. Landet er dessuten i ferd med å innføre et nytt ID-kort og har nettopp introdusert et nytt og mer sikkert pass.

Norge meddelte godkjennelse av rettsakten 10. februar 2011 i henhold til vedtak fattet i Utenriksdepartementet 7. februar 2011. Rettsakten trådte i kraft 10. februar 2011.Teksten er innrykket i «Overenskomster med fremmede stater» 2012, s. 1180

Avtalegrunnlag:
Schengen-avtalen

Behandlende organ

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforslaget, dansk utgave)

Overførsel af Taiwan til positivlisten
Taiwan har en høj indkomst pr. indbygger (30 100 USD) og politisk stabilitet (i marts 2008 var det fjerde gang, at der blev afholdt direkte valg til præsidentembedet, siden ophævelsen af den militære undtagelsestilstand i 1987). På trods af at EU ikke anerkender Taiwan som suveræn stat og ikke har nogen diplomatiske eller formelle forbindelser til Taiwan, har EU opbygget en regelmæssig kontakt og et samarbejde inden for økonomi, handel, forskning, videnskab og teknologi, uddannelse og kultur samt miljø med de taiwanske myndigheder. Som et resultat deraf er EU den største udenlandske investor i Taiwan.

Hvad angår politiske aspekter, gav drøftelserne i de relevante politiske grupper i Rådet i løbet af marts 2009 et klart politisk signal om, at EU støtter Taiwans anmodning om at give taiwanerne visumfri rejse i den næste revision af forordningen. Det er blevet argumenteret, at Taiwans overførsel til positivlisten ville have en positiv økonomisk virkning for forbindelserne mellem EU og Taiwan, da Taiwan er en vigtig samhandelspartner for EU (den 19. største samhandelspartner). EU er i øjeblikket en vigtig destination for taiwaner, der rejser til udlandet. Det Forenede Kongerige gav også Taiwan visumfri rejse i marts 2009 og Irland i juli 2009.

At overføre Taiwan til positivlisten ville styrke den regionale sammenhæng, da EU har en visumfri ordning med andre lande og enheder i regionen, hvis økonomiske udviklingsniveau ligner Taiwans, bl.a. Hongkong, Macao, Japan, Sydkorea og Singapore.

Hvad angår indvandring, er risikoen for illegal indvandring fra Taiwan meget lav (45 personer i gennemsnit, der opholdt sig ulovligt om året i perioden 2006-2008), hvilket også bekræftes af antallet af personer, der bliver afvist ved grænsen (38 personer i gennemsnit om året for perioden 2006-2008) og antallet af visumafslag (0,25 % i 2008). På dette grundlag er det ikke længere berettiget at kræve visum fra taiwanske statsborgere.

Hvad angår dokumentsikkerhed, har Taiwan vedtaget foranstaltninger til at indføre et meget sikkert id-kort og har for nyligt indført et nyt og mere sikkert pas. Fra slutningen af 2008 er Taiwan begyndt at udstede biometriske pas og gennemgår en forbedret personliggørelsesproces i forbindelse med udstedelse af nye pas.

I deres svar på Kommissionens spørgeskema i forbindelse med den regelmæssige revision af forordningen foreslog 10 medlemsstater udtrykkeligt, at Taiwan blev overført til positivlisten. Enhver visumfritagelse til taiwanske statsborgere bør gengældes af Taiwan. I denne henseende har Taiwan udtrykt politisk vilje til at indføre en fuld visumfri ordning for alle EUborgere og har gradvist lempet visumkravet for statsborgere fra størstedelen af EU's medlemsstater. I dag kræves der stadig visum fra borgere fra Cypern, Rumænien og Bulgarien, selv om Taiwan i et officielt brev klart har angivet, at landet også har til hensigt at indføre en fuld visumfri ordning for statsborgerne fra disse tre medlemsstater i løbet af 2010.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
05.07.2010
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
15.12.2010
Anvendelsesdato i EU
11.01.2011
Annen informasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Justis- og beredskapsdepartementet
Anvendes fra i Norge
10.02.2011