Samtrafikk på et liberalisert telekommunikasjonsmarked

Tittel

Kommisjonsrekommandasjon 2000/263/EF av 20. mars 2000 om endring av rekommandasjon 98/511/EF om samtrafikk på et liberalisert telekommunikasjonsmarked

Commission Recommendation 2000/263/EC of 20 March 2000 on leased lines Interconnection Pricing in a liberalised Telecommunications Market

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsrekommandasjonen)

(1) Ifølge punkt 9 i Kommissionens henstilling 98/511/EF (5), der ændrer henstilling 98/195/EF om samtrafik på et liberaliseret telemarked (Del 1 — Samtrafiktakster), skal Kommissionen senest den 31. juli 1999 gennemgå og om nødvendigt ajourføre henstillingen, navnlig »bedste gældende praksis«-taksterne i punkt 4 og oplysningerne i bilag II.

(2) Som det fremgår af den femte rapport om gennemførelsen af EU's lovpakke for telesektoren, er der i en lang række medlemsstater endnu ikke taget passende omkostningsregnskabssystemer i brug, og der er derfor grund til at ajourføre »bedste gældende praksis«-taksterne for år 2000.

(3) »Bedste gældende praksis«-taksterne opfylder kravet om, at samtrafiktaksterne skal være omkostningsbaserede. Når de nationale tilsynsmyndigheder skal vurdere de samtrafiktakster for opkaldsterminering, der foreslås af operatører med en stærk markedsposition, og der ikke foreligger fyldestgørende omkostningsregnskaber, fungerer »bedste gældende praksis«-taksterne som en rettesnor for myndighederne.

(4) Når denne henstilling tages op til revision ved udgangen af år 2000, bør det navnlig vurderes, om det er nødvendigt fortsat at offentliggøre »bedste gældende praksis«-takster, og metoden til at fastsætte disse takster bør tages op til fornyet overvejelse.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
20.03.2000

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
02.08.2000
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
03.08.2000

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32000H0263
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro