Retningslinjer om EU-krisehjelp ved helsesamarbeid over grensene i forbindelse med covid-19-utbruddet

Tittel

Meddelelse fra Kommisjonen. Retningslinjer for Retningslinjer om EU-krisehjelp ved helsesamarbeid over grensene i forbindelse med covid-19-utbruddet

Communication from the Commission. Guidelines on EU Emergency Assistance in Cross-Border Cooperation in Healthcare
related to the COVID-19 crisis

Siste nytt

Retningslinjer med pressemelding lagt fram av Kommisjonen 3.4.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 3.4.2020)

Coronavirus: Kommissionen opfordrer til og fremmer behandling af patienter og udsendelse af kvalificerede sundhedspersonalehold på tværs af grænser

Coronavirus-pandemien bringer sundhedssystemerne i EU under et hidtil uset og stigende pres. For at støtte og fremme det tværnationale samarbejde om sundhedsydelser mellem nationale, regionale og lokale myndigheder har Kommissionen i dag udsendt praktiske retningslinjer til EU-landene. Samarbejde på tværs af grænserne kan bidrage til at lette presset på overbebyrdede hospitaler ved at overføre patienter med coronavirus til behandling i de EU-lande, hvor der er ledige hospitalssenge. Kommissionen vil også støtte EU-landene og NGO'er i udsendelse af kvalificerede sundhedspersonalehold, der kan tilbyde hjælp på tværs af grænserne.

Næstformand og kommissær med ansvar for at fremme vores europæiske levevis Margaritis Schinas udtaler: "EU's fællesskabsånd og solidaritet er afgørende i kampen mod coronavirus. Samarbejde på tværs af grænserne kan være afgørende for at redde liv ved at lette presset på overbebyrdede hospitaler i EU-landene. Da vi står over for den største krise i generationer, vil vi benytte os af alle eksisterende muligheder i vores fælles indsats."

EU-kommissær med ansvar for sundhed og fødevaresikkerhed, Stella Kyriakides, udtaler: "Vi kan kun overvinde den globale coronavirus-krise sammen. Samarbejdet mellem EU-landene er af afgørende betydning for at redde liv. EU's solidaritet har været synlig i de seneste uger med EU-lande, der behandler patienter fra nabolandene – også når de selv er under pres. Dette er EU, når det er bedst, og med vores retningslinjer i dag ønsker vi at opfordre til mere tværnational behandling af patienter og mere udsendelse af sundhedspersonale fra EU-lande, der har ekstra kapacitet, til de lande, der har mest brug for det. Solidaritet redder liv."

Dagens retningslinjer fastsætter en mere koordineret tilgang til tværnationalt samarbejde om akutte sundhedsydelser. Retningslinjerne skitserer også yderligere støtte og hjælp fra Kommissionen til EU-landenes sundhedsmyndigheder, navnlig gennem:

• Koordinering af anmodninger om hjælp i forbindelse med sundhedsydelser på tværs af grænserne gennem Udvalget for Sundhedssikkerhed, der ledes af Kommissionen, og gennem EU's system for tidlig varsling og reaktion. Disse anmodninger kan for eksempel vedrøre pladser på intensivafdelinger, behandling og overførsel af både patienter og kvalificerede sundhedspersonalehold. Kommissionen vil nøje overvåge disse anmodninger og den hjælp, der er tilgængelig i EU-landene.

• Støtte til de sundhedsmyndigheder, der anmoder om hjælp gennem EU's civilbeskyttelsesmekanisme. Mekanismen gør det muligt for Kommissionen at koordinere og medfinansiere nødtransport af patienter og kvalificerede sundhedspersonalehold på tværs af grænser.

• Fastsættelse af ordninger for patientmobilitet på tværs af grænser og præcisering af de skridt, der skal tages med henblik på godtgørelse af udgifter til sundhedsydelser ved behandling i et andet EU-land i overensstemmelse med forordningerne om koordinering af de sociale sikringsordninger.

• Opfordring til udsendelse af kvalificerede sundhedspersonalehold på tværs af grænserne. Kommissionen tilskynder også til, at lokale, regionale og nationale sundhedsmyndigheder anvender eksisterende bilaterale og regionale aftaler og tydeliggør den gensidige anerkendelse af faglige medicinske kvalifikationer.

• Drift af et støttesystem til klinisk forvaltning for at støtte fagfolk i sundhedssektoren i forbindelse med deling af viden og ekspertise. Systemet indeholder en platform til videokonferencer, der gør det muligt for klinikere at udveksle viden, drøfte og dele kliniske tilfælde i hele EU.*

Med hensyn til finansiel bistand til tværnationalt samarbejde om sundhedsydelser har Kommissionen desuden udvidet Solidaritetsfonden til også at omfatte folkesundhedskriser. Desuden er sundhedsudgifter også støtteberettigede under strukturfondene, og yderligere fleksibilitet til at flytte finansiering blev allerede sikret som en del af den koordinerede økonomiske reaktion på coronavirus-udbruddet. Derudover vil der blive stillet yderligere støtte til rådighed gennem nødhjælpsinstrumentet (ESI), således som det blev fremlagt i går.

Flere oplysninger

Kommissionens særlige hjemmeside om EU's indsats over for coronavirus-udbruddet

* Klinikere og sundhedspersonale, der er interesserede i at modtage yderligere oplysninger og gøre brug af systemet, kan kontakte SANTE-COVID-CLINICIANS-NETWORK@ec.europa.eu

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
03.05.2020
Annen informasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Arbeids- og sosialdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet