Retningslinjer for statsstøtte til klima, miljøvern og energi 2022

Tittel

Meddelelse fra Kommisjonen. Retningslinjer for statsstøtte til klima, miljøvern og energi 2022

Communication from the Commission. Guidelines on State aid for climate, environmental protection and energy 2022

Siste nytt

Retningslinjer vedtatt av EFTAs overvåkningsorgan 9.2.2022 med pressemelding

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra ESAs pressemelding 9.2.2022)

Statsstøtte: ESA vedtar reviderte retningslinjer for klima, energi og miljø

EØS-tilsynet ESA har i dag vedtatt reviderte retningslinjer for statsstøtte til klima, miljøbeskyttelse og energi (CEEAG). ESA vil anvende disse i vurderingen av statsstøtte som tildeles av Norge, Island og Liechtenstein til klima-, miljø-, eller energirelaterte prosjekter.

Retningslinjene gir de tre landene veiledning om tildeling av midler til klima, miljø- og energirelaterte prosjekter. Retningslinjene skal hjelpe landene i deres arbeid med å nå klimamålene, men samtidig belaste skattebetalerne minst mulig og unngå konkurransevridninger i EØS. Som ledd i dette forenkles behandlingen av store støttetildelinger under ordninger godkjent av ESA. Videre gjør retningslinjene det enklere og raskere for statene å få godkjent flere typer klima-, miljø- og energistøtte.

Retningslinjene samsvarer med de som nylig ble vedtatt av Europakommisjonen. De erstatter tidligere retningslinjer for støtte til miljøvern- og energi-relaterte prosjekter som gjaldt for perioden 2014-2021.

De reviderte retningslinjene tar hensyn til økt fokus på klimavern og gir også veiledning om energieffektiviseringstiltak, støtte til utslippsfri trafikk, infrastruktur, sirkulær økonomi, reduksjon i forurensing, beskyttelse og gjenopprettelse av biologisk mangfold, samt tiltak for å ivareta energiforsyningssikkerhet. ESA vil anvende retningslinjene fra og med 9. februar 2022.

 

De nye retningslinjene er tilgjengelige her. Tilleggene til retningslinjene kan finnes her.

Les mer i ESAs beslutning her.