Retningslinjer for legemiddelforsyningen i forbindelse med covid-19-utbruddet

Tittel

Meddelelse fra Kommisjonen. Retningslinjer for optimal og rasjonell forsyning av legemidler for å unngå mangler

Communication from the Commission. Guidelines on the optimal and rational supply of medicines to avoid shortages

Siste nytt

Retningslinjer med pressemelding lagt fram av Kommisjonen 8.4.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 8.4.2020)

Coronavirus: Kommissionen opfordrer medlemsstaterne til at optimere lægemiddelforsyningen og adgangen til lægemidler

Kommissionen opfordrer i dag medlemsstaterne til at sikre, at europæerne har adgang til livsvigtige lægemidler under coronavirus-udbruddet. Pandemien har sat fokus på betydelige udfordringer med hensyn til at sikre forsyningen af de kritiske lægemidler, der er behov for, og den indvirkning, som et sådant udbrud kan have på lægemiddelforsyningskæden i EU. I Kommissionens retningslinjer er der fokuseret på rationel forsyning, tildeling og anvendelse af livsvigtige lægemidler til behandling af coronavirus-patienter samt lægemidler, der risikerer at komme til at mangle som følge af pandemien. De foranstaltninger, der foreslås, burde give mulighed for en mere koordineret tilgang i hele EU, således at det indre markeds integritet bevares, samtidig med at folkesundheden beskyttes.

Stella Kyriakides, kommissær med ansvar for sundhed og fødevaresikkerhed, udtalte: "Denne hidtil usete sundhedskrise sætter vores sundhedssystemer under et enormt pres — med risiko for, at lagre på mange europæiske hospitaler er ved at løbe tør for livsvigtige lægemidler. Vi har ikke råd til at mangle livsvigtige lægemidler på et så kritisk tidspunkt. I dag forelægger vi medlemsstaterne konkrete foranstaltninger til proaktivt at forebygge mangel og sikre, at vores hospitaler har de livsvigtige lægemidler, der er nødvendige for at redde liv. Jeg opfordrer EU's lægemiddelindustri til at udvise solidaritet og ansvar og øge produktionen af de lægemidler, der er nødvendige for at behandle alvorligt syge coronavirus-patienter."

Kommissionens retningslinjer for optimal og rationel anvendelse af lægemidler understreger behovet for, at de nationale myndigheder:

• Udviser solidaritet ved at ophæve eksportforbud og -restriktioner og sikrer, at livsvigtige lægemidler er tilgængelige på hospitaler og apoteker, og at national opbygning af lagre undgås. De nationale myndigheder bør også bekæmpe misinformation, der kan føre til unødig opbygning af lagre på grund af hamstring.

• Sikrer forsyningerne ved at øge og omlægge produktionen gennem overvågning af lagre og produktionskapacitet, koordinering af den fælles indsats fra lægemiddelindustriens side og gennemførelse af initiativer til efterspørgselsstøtte og indkøb med henblik på at fremme forsyningerne. Når medlemsstaterne er nødt til at støtte lægemiddelindustrien i deres bestræbelser på at øge produktionskapaciteten gennem skattemæssige incitamenter og statsstøtte og gennemføre lovgivningsmæssig fleksibilitet, er Kommissionen rede til at yde vejledning og retssikkerhed.

• Fremmer optimal anvendelse af lægemidler på hospitaler, navnlig ved at tilpasse eksisterende hospitalsprotokoller eller indføre nye godkendte protokoller for at forhindre et overforbrug af lægemidler samt give mulighed for at forlænge udløbsdatoen for lægemidler.

• Optimerer salget i lokale apoteker for at undgå hamstring ved at indføre restriktioner for salg af lægemidler, der risikerer at komme til at mangle, og overvejer midlertidigt at begrænse onlinesalg af livsvigtige lægemidler.

I de seneste uger har Kommissionen med støtte fra Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) indsamlet data om aktuelle udfordringer med henblik på at overvåge, vurdere og identificere lægemidler, der risikerer at komme til at mangle. Dette omfatter overvågning af den samlede efterspørgsel fra medlemsstaterne samt konsekvenserne af tredjelandes eksportforbud.

Risikoen for mangel skyldes primært den stigende efterspørgsel efter lægemidler til behandling af coronavirus hos patienter på hospitaler. Opbygning af lagre hos borgere, øget efterspørgsel efter eksperimentelle lægemidler til behandling af coronavirus, indførelse af protektionistiske foranstaltninger i og uden for EU, såsom eksportforbud og national opbygning af lagre, samt transportbarrierer mellem lande spiller også en rolle.

Desuden fremlægger ledende næstformand Margrethe Vestager, der er ansvarlig for konkurrencepolitikken, midlertidige rammebestemmelser, der forklarer, hvornår og hvordan virksomhederne kan få vejledning eller skriftlig sikkerhed for, at samarbejde for at undgå mangel på vigtige knappe livsvigtige produkter og tjenesteydelser er i overensstemmelse med konkurrencereglerne.

Nyttige link

Kommissionens særlige websted for EU's indsats over for covid-19-udbruddet

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
08.04.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet