Registrering, godkjenning og begrensning av kjemikaler (REACH) - endring av vedlegg VII til XI

Tittel

(Under forberedelse) Kommisjonsforordning om endring av vedlegg VII til XI til europaparlaments og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensninger av kjemikalier (REACH)

(In preparation) Commission Regulation amending Annexes VII to XI to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH)

Siste nytt

Utkast til forordning lagt fram av Kommisjonen 19.10.2020 med tilbakemeldingsfrist 16.11.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens initiativ av 19.10.2020

Kemikalier – præcisering af kravene til registrering, vurdering, godkendelse og begrænsning af kemikalier

Om dette initiativ

Kommissionen har til hensigt at ændre visse aspekter af lovgivningen om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH-forordningen).

Formålet er at skabe klarhed om en utydelig eller inkonsekvent formulering og ajourføre datakravene, således at hormonforstyrrende stoffer, som kan have skadelige virkninger for kroppens hormonsystem, lettere kan identificeres og vurderes.

Udkast til retsakt

Feedbackperiode: 19 oktober 2020 - 16 november 2020 (midnat, dansk tid)

Udkast til forordning - Ares(2020)5643171

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Dato
19.10.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet