Regioner som er fri for storfebrucellose (Latvia) og storfetuberkulose, storfebrucellose og enzooisk bovin leukose (Italia, Polen og Portugal)

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2012/204/EU av 19. april 2012 som endrer vedleggene til kommisjonsbeslutning 2003/467/EF hva angår godkjenning av Latvia som fri for bovin brucellose og visse regioner i Italia, Polen og Portugal som fri for bovin tuberkulose, bovin brucellose og enzootisk bovin leukose

Commission Implementing Decision 2012/204/EU of 19 April 2012 amending the Annexes to Decision 2003/467/EC as regards the declaration of Latvia as officially brucellosis-free Member State and of certain regions of Italy, Poland and Portugal as officially tuberculosis-free, brucellosis-free and enzootic-bovine-leukosis-free regions

Siste nytt

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 6.2.2013)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer vedleggene I-III til vedtak 2003/467/EF, som listefører medlemsstater og regioner som er erklært frie for henholdsvis tuberkulose, brucellose og enzootisk bovin leukose hos storfe. Følgende endringer er gjennomført:

Om tuberkulose:
• I Italia er provinsene Asti og Biella i regionen Piemonte erklært frie for tuberkulose
• Provinsen Ascoli Piceno i regionen Marche i Italia, som allerede er listeført som fri for tuberkulose, inndeles i to forskjellige provinser; Ascoli Piceno og Fermo
• I Portugal erklæres alle distrikter innenfor regionen Algarve som frie for tuberkulose

Om brucellose:
• Latvia erklæres fri for brucellose hos storfe
• I Italia erklæres alle provinser i regionen Valle d'Aosta som frie for brucellose
• I Portugal erklæres alle distrikter innenfor regionen Algarve som frie for brucellose

Om enzootisk bovin leukose:
• I regionen Sicilia i Italia erklæres provinsene Catania, Enna, Palermo og Ragusa som frie for enzootisk bovin leukose
• I Polen erklæres 19 distrikter (powiaty) i fylkene Kujawsko-Pomorskie, Pomorskie, Warminsko-Mazurskie of Wielkopolskie som frie for enzootisk bovin leukose
• I Portugal erklæres alle distrikter innenfor regionene Centro, Lisboa e Valo do Tejo og fire distrikter innenfor regionen Norte (Braga, Braganca, Viana do Castelo, Vila Real) som frie for enzootisk bovin leukose

Merknader

Rettslige konsekvenser:
Rettsakten medfører ikke behov for regelverksendringer. De aktuelle land- og regionslistene i EØS er ikke tatt med i våre forskrifter, men informasjon om listene er lagt ut på Mattilsynets hjemmeside.

Økonomiske og administrative konsekvenser:
Rettsakten antas ikke å få økonomiske eller administrative konsekvenser for næringen eller Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert.

Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet vurderer rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt og er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
19.04.2012
Anvendelsesdato i EU
11.05.2012

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 6, 26.1.2017, p. 10-16
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
03.12.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
01.02.2013
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
02.02.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
02.02.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Anvendes fra i Norge
02.02.2013

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012D0204
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro