Regelverket for bagatellmessig støtte (kodifisering)

Tittel

Forslag til rådsforordning om anvendelse av artikkel 107 og 108 i traktaten om Den europeiske unions funksjonsmåte på visse former for horisontal statsstøtte (kodifisering)

Proposal for a Council Regulation on the application of Articles 107 and 108 of the Treaty on the Functioning of the European Union to certain categories of horizontal state aid (codification)

Siste nytt

Forslag til rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 25.06.2014

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforslaget, dansk utgave)

Formålet med dette forslag er at foretage en kodifikation af Rådets forordning (EF) nr. 994/98 af 7. maj 1998 om anvendelse af artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske unions funktionsmåde på visse former for horisontal statsstøtte. Den nye forordning træder i stedet for de forskellige retsakter, som er indarbejdet i den; forslaget ændrer ikke indholdet af de retsakter, der kodificeres, men er blot en sammenskrivning af dem, og der foretages kun de formelle ændringer, der er nødvendige af hensyn til selve kodifikationen.

Nøkkelinformasjon

EU



eu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
25.06.2014

Norge



norge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet