Referansemetoder for analyse av alkoholsterke drikker: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 2091/2002 av 26. november 2002 om endring av forordning (EF) nr. 2870/2000 om fastsettelse av Fellesskapets referansemetoder for analyse av alkoholsterke drikker

Commission Regulation (EC) No 2091/2002 of 26 November 2002 amending Regulation (EC) No 2870/2000 laying down Community reference methods for the analysis of spirits drinks

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 16.5.2003 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, norsk utgave)

1) Disse metodene er beskrevet i vedlegget til kommisjonsforordning (EF) nr. 2870/2000 av 19. desember 2000 om fastsettelse av Fellesskapets referansemetoder for analyse av alkoholsterke drikker.​

2) Fire analysemetoder for bestemmelse av transanetol i alkoholsterke drikker med anissmak, glycyrrhzinsyre og chalkoner i pastis og eggeplomme i eggelikør og likør med egg, er validert i henhold til internasjonalt anerkjente framgangsmåter som en del av et forskningsprosjekt som støttes av Kommisjonen.

3) Disse fire metodene kan godkjennes som fellesskapsreferansemetoder og må tilføyes vedlegget til forordning (EF) nr. 2870/2000.

4) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Gjennomføringskomiteen for alkoholsterke drikker

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
26.11.2002
Anvendelsesdato i EU
04.12.2002

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
16.05.2003
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
17.05.2003
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
17.05.2003

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32002R2091
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro