REACH-forordningen om kjemikalier: godkjenning av hexabromocyclododecan (HBCDD)

Tittel

(Utkast) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning om godkjenning av bruk av hexabromocyclododecan (HBCDD) i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006

(Draft) Commission Implementing Decision granting an authorisation for uses of hexabromocyclododecane (HBCDD) under Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 22.10.2015

Nærmere omtale

Nøkkelinformasjon

EU



eu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
02.10.2015

Norge



norge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet