Prospektforordningen for verdipapirer: gjennomføringsbestemmelser om informasjon i prospekter og annonser

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 311/2012 av 21. desember 2011 som endrer forordning (EF) nr. 809/2004 om gjennomføring av direktiv 2003/71/EF hva angår informasjon i prospekter og annonser

Commission Delegated Regulation (EU) No 311/2012 of 21 December 2011 amending Regulation (EC) No 809/2004 implementing Directive 2003/71/EC of the European Parliament and of the Council as regards elements related to prospectuses and advertisements

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 26.11.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 25.11.2013)

Kommisjonsforordningen endrer kommisjonsforordning 809/2004, som gir utfyllende bestemmelser til direktiv 2003/71/EC - prospektdirektivet.

Endringen gjelder i hovedsak en utvidelse av de regnskapsprinsipper fra tredjelandsutstedere som ansees likeverdige med IFRS, og dermed kan anvendes som regnskapsspråk for historisk finansiell informasjon i prospekter, uten å måtte omarbeides til IFRS.

Vurdering
Som følge av at endringen gjelder en utvidelse av de regnskapsprinsipper fra tredjelandsutstedere som kan anvendes i prospekt uten å måtte omarbeides, vil endringen sannsynligvis innebære en reduksjon av administrative forpliktelser for utstedere.

Status
Forordningen er innlemmet EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett i verdipapirforskriften.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
21.12.2012
Anvendelsesdato i EU
01.01.2012
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 51, 17.8.2017, p. 506-507
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
08.11.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
03.05.2013
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
04.05.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
04.05.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
14.05.2013
Anvendes fra i Norge
01.07.2013

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012R0311
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro