Pilotordning for utprøving av handel med kryptoaktiva basert på distribuert ledger-teknologi

Tittel

Forslag til europaparlaments- og rådsforordning om et pilotordning for markedsinfrastrukturer basert på distribuert ledger-teknologi

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on a pilot regime for market infrastructures based on distributed ledger technology

Del av:

Siste nytt

Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 24.9.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (del av Kommisjonens pressemelding 24.9.2020 om den digitale finanspakken)

Kommissionen fremlægger samtidig en pilotordning for markedsinfrastrukturer, som har til formål at afprøve handel og afvikling af transaktioner med finansielle instrumenter i form af kryptoaktiver. Pilotordningen udgør en såkaldt "sandkassetilgang" — eller kontrolleret miljø — som giver mulighed for midlertidige undtagelser fra eksisterende regler, så reguleringsmyndigheder kan opnå erfaring med brugen af distributed ledger-teknologi i markedsinfrastrukturer, hvor det samtidig sikres, at de kan tackle risici forbundet med investorbeskyttelse, markedsintegritet og finansiel stabilitet. Hensigten er, at virksomheder kan afprøve og lære mere om, hvordan de eksisterende regler fungerer i praksis.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
24.09.2020
Annen informasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet