Permanent godkjenning av visse tilsetningsstoffer til fôrvarer

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1270/2009 av 21. desember 2009 om permanent godkjenning av visse tilsetningsstoffer til fôrvarer

Commission Regulation (EU) No 1270/2009 of 21 December 2009 concerning the permanent authorisations of certain additives in feedingstuffs

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 21.9.2010

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 12.7.2010)

Sammendrag av innhold
Rettsakten omhandler permanent godkjenning av et enzympreparat som tilsetningsstoff i fôr til avvent smågris.

Preparatet inneholder endo-1,3(4)-beta-glukanase produsert av Trichoderma reesei (CBS 526,94), og godkjennigen er gitt i samsvar med direktiv 70/524/EØF. Det skyldes at preparatet tidligere er gitt foreløpig godkjenning ved forordnig (EF) nr. 2374/1998, som har gyldighet fram til preparatene skal regodkjennes i tråd med forordning (EF) 1831/2003 (tilsetningsstoff-forordningen). Enzympreparatet er tidligere gitt permanent godkjenning for bruk i fôr til slaktekylling. Det er klassifisert i gruppen enzymer og har identifikasjonsnr. E 1636.

Hensikten med enzympreparatet er å forbedre fordøyeligheten av fôr med høyt innhold av glukaner, for eksempel fôrblandinger som innholder over 60% bygg eller hvete. Det anbefales brukt i fôrblandinger til smågris opp til ca 35 kg levendevekt.

Rettsakten omhandler også permanent godkjenning av et enzympreparat som tilsetningsstoff i fôr til slaktekalkun og avvent smågris. Preparatet består av endo-1,3(4)-beta-glukanase produsert av Aspergillus aculeatus (CBS 589,94), endo-1,4-beta-glukanase produsert av Trichoderma longibrachiatum (CBS 592,94), alfa-amylase produsert av Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553), bacillolysin produsert av Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9554) og endo-1,4-beta-xylanase produsert av Trichoderma viride (NIBH FERM BP 4842). Preparatet er tidligere foreløpig godkjent til bruk i fôr både til slaktekalkun, avvent smågris og til verpehøner. Videre har det permanent godkjenning som tilsetningsstoff i fôr til slaktekylling. Preparatet er klassifisert i gruppen enzymer og har identifikasjonsnr. E 1620. Det er godkjent etter samme regelverk og med samme begrunnelse som det ovenforstående E 1636.

Hensikten med enzympreparatet er å bedre fordøyeligheten av fôr med høyt innhold av betaglukaner, spesielt arabinoksylaner, for eksempel fôrblandinger som inneholder over 30-35% hvete. Det anbefales brukt i fôrblandinger til smågris opp til ca 35 kg levendevekt.

Begge enzympreparatene er godkjent i samsvar med vedtak i den faste komité for matvarekjeden og dyrehelse, seksjon fôrvarer.

Merknader
Rettsakten krever endring i forskirft 12. april 2005 nr 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer. Endringene foretas i vedlegg 1. Den blir sendt på høring sammen med andre rettsakter på tilsetningsstoffområdet, med høringsfrist 6 uker. Rettsakten får ingen konsekvkenser for Mattilsynet da preparatene allerede er foreløpig godkjent. Det samme gjelder for fôrindustrien, da den eneste endringen rettsakten medfører er at de to enzympreparatene ikke lenger har tidsavgrenset godkjenningsperiode til bruk i fôr til hhv avvent smågris og til slaktekalkun og avvent smågris.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsaken har vært vurdert Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalgeter fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
21.12.2009
Anvendelsesdato i EU
11.01.2009

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 36, 25.6.2015, p. 10-13
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
02.07.2010
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
03.07.2010
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
03.07.2010

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
20.09.2010
Anvendes fra i Norge
20.09.2010

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009R1270
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro