Opprettelse av koordinatorgruppen for godkjenning av yrkeskvalifikasjoner

Tittel

Kommisjonsvedtak 2007/172/EF av 19. mars 2007 om opprettelse av koordinatorgruppen for godkjenning av yrkeskvalifikasjoner

Commission Decision No 2007/172/EC of 19 March 2007 setting up the group of coordinators for the recognition of professional qualifications

Siste nytt

EØS-komitevedtak godkjent av Island: vedtaket trer i kraft 1.7.2009

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Bakgrunn (fra EØS-notatet)

Beslutningen gjelder opprettelse av en koordinatorgruppe til direktiv 2005/36/EF om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner. Koordinatorgruppen for godkjenning av yrkeskvalifikasjoner skal bestå av de nasjonale koordainatorene som er utpekt av landene etter direktiv 2005/36/EF. Etter direktivet har koordinatorene som oppgave å fremme en ensartet anvendelse av direktivet og innsamle alle opplysninger, som er relevante for gjennomføringen av direktivet.

Gruppen har til oppgave å etablere et samarbeid mellom landenes myndigheter og Kommisjonen i spørsmål vedrørende godkjenning av yrkeskvalifikasjoner. Videre skal den lette gjennomføringen av direktiv 2005/36/EF, bl.a. ved utarbeidelse av relevante dokumenter om fortolkning av direktivet.

Representanter fra EØS-landene og fra Sveits kan bes inn som observatører i gruppen.

Vurdering
Direktiv 2005/36/EF er en sammenslåing og fornying av 15 tidligere direktiv, herunder direktiv 89/48/EØF. I direktiv 89/48/EØF var det en koordinatorgruppe, gruppen som opprettes til direktiv 2005/36/EF skal erstatte denne gruppen.

Beslutningen er en oppfølging av direktiv 2005/36/EF og anses relevant.

Status
Kommisjonen besluttet 19. mars 2007 opprettelse av en koordinatorgruppe til direktiv 2005/36/EF som ble publisert i Official Journal 20. mars 2007.

Ved EØS-komiteens beslutning nr. 142/2007 av 26. oktober ble det besluttet å innlemme i EØS-avtalen direktiv 2005/36/EF om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner og kommisjonsbeslutning 2007/107/EF om opprettelse av koordinatorgruppen for godkjenning av yrkeskvalifikasjoner.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
19.03.2007
Anvendelsesdato i EU
09.04.2007

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 71, 22.12.2011, p. 1443-1444
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
26.10.2007
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
NO IS LI
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.07.2009
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.07.2009

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Kunnskapsdepartementet
Informasjon fra departementet
Anvendes fra i Norge
01.07.2009

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32007D0172
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro