Om beskyttelsestiltak overfor klassisk svinepest i Slovakia

Tittel

Kommisjonsvedtak 2008/553/EF av 30. juni 2008 om oppheving av vedtak 2008/377/EF om beskyttelsestiltak overfor klassisk svinepest i Slovakia

Commission Decision 2008/553/EC of 30 June 2008 repealing Decision 2008/377/EC concerning certain protection measures relating to classical swine fever in Slovakia

Siste nytt

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØs-avtalen ved hasteprosedyre (uten EØS-vedtak)

BAKGRUNN (fra kommisjonsvedtaket, dansk utgave)

(1) Der har været udbrud af klassisk svinepest i Slovakiet.

(2) Kommissionens beslutning 2008/377/EF af 8. maj 2008 om beskyttelsesforanstaltninger over for klassisk svinepest i Slovakiet blev vedtaget for at styrke de foranstaltninger, Slovakiet havde truffet i henhold til Rådets direktiv 2001/89/EF af 23. oktober 2001 om EF-foranstaltninger til bekæmpelse af klassisk svinepest.

(3) Det fremgår af oplysningerne fra Slovakiet, at udbruddene af klassisk svinepest i denne medlemsstat er udryddet, og resultaterne af de epidemiologiske undersøgelser viser, at der ikke er sket en yderligere spredning af klassisk svinepest.

(4) Beslutning 2008/377/EF bør derfor ophæves.

(5) Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
30.06.2008
Anvendelsesdato i EU
25.07.2008

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Parlamentsbehandling

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
09.07.2008
Anvendes fra i Norge
09.07.2008