Økologiforordningen: endringsbestemmelser om spirer og sikorihoder, fôr til visse akvakulturdyr og akvakulturparasittbehandlinger

Tittel

(Under forberedelse) Delegert kommisjonsforordning om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/848 med hensyn til bestemmelser om økologisk produksjon av spirer og sikorihoder, fôr til visse akvakulturdyr og akvakulturparasittbehandlinger

(In preparation) Commission Delegated Regulation amending Annex II to Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council as regards organic production rules on sprouted seeds and chicory heads, on feed for certain aquaculture animals and on aquaculture parasite treatments

Siste nytt

Utkast til forordning lagt fram av Kommisjonen 20.10.2020 med tilbakemeldingsfrist 17.11.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens initiativ av 20.10.2020)

Økologisk fiskeopdræt: ændrede regler for foder og parasitbehandlinger

Om dette initiativ

Akvakulturbrugere i EU skal overholde dyresundhedsbestemmelserne for at kunne markedsføre deres produkter. De skal også overholde visse produktionsstandarder, hvis de ønsker at mærke deres produkter "økologisk".

Dette initiativ ændrer reglerne for:

• parasitbehandling (hyppighed og antal)

• anvendelse af organisk kolesterol som et supplement til foder til visse arter

• spirede frø.

Udkast til retsakt

Feedbackperiode: 20 oktober 2020 - 17 november 2020 (midnat, dansk tid)

Udkast til delegeret forordning - Ares(2020)5665985

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Dato
20.10.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet