Minimumsopplæring av sjøfolk: lister over godkjente beviser pr. 20.11.2006

Tittel

Liste over gyldige beviser som er blitt godkjent i henhold til prosedyren i artikkel 18, stk. 3 i direktiv 2001/25/EF om minimumsopplæring av sjøfarere (oppdateret fram til 20. november 2006)

List of third countries recognised under the procedure laid down in Article 18(3) of Directive 2001/25/EC on the minimum level of training of seafarers (Situation on 20 November 2006)

Siste nytt

Ikke lenger rettskraftig i EU

Nærmere omtale

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
19.12.2006
Anvendelsesdato i EU
19.12.2006

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
17.10.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet