Minimumsinnhold av et preparat produsert av Aspergillus niger som fôrtilsetningsstoff til livkylling og alle eggproduserende fuglearter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/950 av 2. juni 2017 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 1068/2011 om minimumsinnhold av et preparat av endo-1,4-beta-xylanase produsert av Aspergillus niger (CBS 109.713) og endo-1,4-beta-glukanase produsert av Aspergillus niger (DSM 18404) som fôrtilsetningsstoff til livkylling og alle eggproduserende fuglearter (innehaver av godkjenningen BASF SE)

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/950 of 2 June 2017 amending Implementing Regulation (EU) No 1068/2011 as regards the minimum content of the preparation of endo-1,4-beta-xylanase produced by Aspergillus niger (CBS 109.713) and endo-1,4-beta-glucanase produced by Aspergillus niger (DSM 18404) as a feed additive for chickens reared for laying and all avian species for laying (holder of authorisation BASF SE)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 19.01.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 20.12.2017)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder regodkjenning av et preparat av enzymene endo-1,4-beta-xylanase og endo-1,4-beta-glucanase produsert fra to stammer av Aspergillus niger (CBS 109.713 og DSM 18404) som fôrtilsetningsstoff. Preparatet er søkt regodkjent i kategorien «Avltekniske tilsetningsstoffer», i gruppen «fordøyelsesforbedrende midler». Betingelsene for bruk er endret fra den opprinnelige godkjenningen ved at minimumsnivået er redusert, og EFSA har vurdert at preparatet fortsatt er effektivt ved redusert minimumsdose. EFSA har vurdert preparatet til å være trygt for dyrehelse, human helse, og miljøet.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen 15.12.2017.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
28.04.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
02.06.2017
Anvendelsesdato i EU
23.06.2017

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 57, 30.8.2018, p. 196-199
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
31.10.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
15.12.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
16.12.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
16.12.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
19.01.2018
Anvendes fra i Norge
19.01.2018

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017R0950
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro