Miljøøkonomiske nasjonalregnskap: endringsbestemmelser

Tittel

(Under forberedelse) Delegert kommisjonsforordning om endring av vedlegg I til V til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr 691/2011 om europeiske miljøøkonomiske regnskap

(In preparation) Commission Delegated Regulation amending Annexes I to V to Regulation (EU) No 691/2011 of the European Parliament and of the Council on European environmental economic accounts

Siste nytt

Utkast til delegert forordning lagt fram av Kommisjonen 21.7.2021 med tilbakemeldingsfrist 18.8.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens initiativ av 21.7.2021)

Environmental/economic statistics – technical specifications (update)

The EU compiles a regular set of statistics – the European environmental accounts – showing how the economy impacts the environment. This helps the EU and its member governments make sustainable policies.

The accounts are based on data submitted by EU countries. This initiative updates some of the specifications for this data, to:

  • speed up information delivery, so policymakers and the public get it in optimal time
  • extend the time series
  • modify certain variables (list of characteristics).

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Dato
21.07.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet