Miljøkriterierne for tildeling av EF-miljømerket til tissue-papirprodukter: forlengelse til 4. mai 2009

Tittel

Kommisjonsvedtak 2008/277/EF av 26. mars 2008 om endring av vedtak 2001/405/EF for forlengelse av gyldigheten av miljøkriterierne for tildeling av EF-miljømerket til tissue-papirprodukter

Commmission Decision 2008/277/EF of 26 March 2008 amending Decision 2001/405/EC in order to prolong the validity of the ecological criteria for the award of the Community eco-label to tissue paper products

Siste nytt

EØS-komitevedtak 26.9.2008

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Miljøverndepartementets bakgrunnsnotat - september 2008

Sammendrag av innhold
Kommisjonsvedtak 2008/277/EF omhandler forlengelse av gyldighetstiden for tidligere vedtak angående miljømerking av mykpapir.

Nye kriterier for mykpapir (toalettpapir, kjøkkenpapir, papirlommetørklær etc.) er utviklet, og disse er til diskusjon innad i Kommisjonen. De vil sannsynligvis bli lagt fram for avstemning i løpet av høsten 2008.

Merknader
EUs miljømerkeordning ”Blomsten” er frivillig, i likhet med den nordiske miljømerkeordningen ”Svanen”.

Sakkyndige instansers merknader
Stiftelsen Miljømerking i Norge vurderer rettsakten som EØS-relevant og akseptabel. Barne- og likestillingsdepartementet slutter seg til denne vurderingen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
26.03.2008
Anvendelsesdato i EU
18.04.2008

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 6, 30.1.2014, p. 155-155
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
26.09.2008
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
27.09.2008
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
27.09.2008

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Anvendes fra i Norge
27.09.2008

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32008D0277
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro