Midlertidig markedsføring av frø fra arten Triticum durum Desf.

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsvedtak 2012/116/EU av 22. februar 2012 om midlertidig markedsføring av frø fra arten Triticum durum Desf. som tilhører sorten Marialva og som ikke tilfredsstiller kravene i rådsdirektiv 66/402/EØF hva gjelder maksimalinnholdet av frø fra hvete.

Commission Implementing Decision of 22 February 2012 providing for the temporary marketing of seed of the species Triticum durum Desf. belonging to the variety Marialva not satisfying the requirements of Council Directive 66/402/EEC as regards the maximum content of seeds of wheat (Triticum aestivum L.)

Siste nytt

Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 24.2.2012

Nærmere omtale

Red. anm.: Utkastet er foreløpig ikke tilgjengelig på Kommisjonens nettsider.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
27.01.2012
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
22.02.2012
Anvendelsesdato i EU
14.03.2012

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.05.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet