Mattrygghet, offisielle sertifikater for visse dyr og varer

Tittel

(Under forberedelse) Kommisjonens gjennomføringsforordning om fastsettelse av regler for en ensartet anvendelse av utstedelse, signering og påliteligheten til offisielle sertifikater, og etablering av maler for offisielle sertifikater og en mal for transport av visse kategorier av dyr og varer innen Unionen og ved innførsel til Unionen

(In preparation) Commission Implementing Regulation laying down rules for uniform application of issuance, signature and guarantees of reliability of official certificates and establishing model official certificates and model declarations for movements of consignments of certain categories of animals and goods within the Union and entry into the Union

Siste nytt

Utkast til forordning lagt fram av Kommisjonen 6.10.2020 med tilbakemeldingsfrist 3.11.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens initiativ av 6.10.2020)

Fødevaresikkerhed – standardsundhedsattester for dyr og varer

Om dette initiativ

For at garantere fødevaresikkerheden og beskytte dyrs og planters sundhed i henhold til EU-reglerne sørger dette initiativ for at:

- fastsætte standardregler for udstedelse af officielle certifikater og garantere, at de er pålidelige
- ajourføre de officielle standardattester, der kræves for visse kategorier af dyr og varer (navnlig animalske produkter), som indføres i EU
- fastsætte særlige officielle standardattester for inspektioner før slagtning uden for slagterier.

Udkast til retsakt
Feedbackperiode: 06 Oktober 2020 - 03 November 2020 (midnat, dansk tid)

Udkast til gennemførelsesforordning - Ares(2020)5280236

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Dato
06.10.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet